Procedure

1. Oriëntatie

Stemmen u en degene waarmee u een conflict heeft er beiden mee in een mediationtraject te starten, dan kunt u zoeken naar een mediator in uw eigen regio. Hij of zij helpt u verder te zoeken naar een specialist uit een bepaald vakgebied indien dat is gewenst. Het komt vaak voor dat de andere partij of uzelf nog twijfelt over mediation. Natuurlijk kunt u dan eerst met de mediator in uw regio vrijblijvend contact opnemen. Sowieso ontvangt u vooraf aan de eerste afspraak schriftelijke informatie van Mediators Network.

Wanneer u uw keuze voor mediation heeft gemaakt en ook de mediator uw zaak bemiddelbaar acht maken we een afspraak. Direct met u beiden of, indien dat nodig is, eerst met u beiden apart.

U bent doorverwezen

Mogelijk heeft uw verzekeringsmaatschappij u en/of de andere partij naar De Mol Mediation / Mediators Network doorverwezen. U heeft dan al enige informatie ontvangen en de mediator die contact met u opneemt informeert of u nog vragen heeft.

 

2. Intake en eerste bijeenkomsten(en)

Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake). Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

3. Mediationovereenkomst

Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo’n overeenkomst heel belangrijk. Onze Mediators zijn verplicht te werken met een mediationovereenkomst.

4. Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer zijn kant van het conflict laten vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen), andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een convenant. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan moet houden. Na een nader af te stemmen bedenktijd ondertekent u deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van het convenant is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen overeenkomst gemaakt.