Wat is mediation?

Wat is mediation?

Met mediation lost u zélf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. De mediator is daarbij uw onafhankelijke bemiddelaar. De mediation eindigt met het opstellen van een convenant of een (vaststellings)overeenkomst. Deze overeenkomst is een juridisch bindende overeenkomst. U kunt deze laten bekrachtigen met een notariële akte waardoor een executoriale titel ontstaat. Afhankelijk van de bedoeling van de mediation kan het convenant ook worden bekrachtigd door de rechtbank.

De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt bij het vinden van een oplossing die u beiden past. Die oplossing dient dan wel te voldoen aan de wetgeving zoals die in Nederland geldend is en dat is dan ook een ijkpunt voor de mediator dat dit in de gesprekken bereikt wordt en ook dat beide partijen goed begrijpen wat hun rechten zijn en wat zij wel of niet willen weggeven aan rechten en wat dat dan voor gevolgen heeft. 

Echtscheiding

Het besluit te gaan scheiden gaat vaak gepaard met veel emoties, verdriet en teleurstelling, maar soms ook opluchting. Daarnaast spelen complexe financiële en juridische zaken een rol. Kortom: Er komt heel veel op je af als je nadenkt over scheiden en de gevolgen. Wie blijft er wonen in het ouderlijk huis of moeten beide ouders verhuizen? Hoe werkt co-ouderschap? Hoe wordt alimentatie berekend en hoe stel je een ouderschapsplan op?

Advocaat of mediator?

U kunt er voor kiezen om het hele scheidingstraject te doorlopen met ieder een eigen advocaat die u ieder zelf dient te betalen. Door het hele scheidingstraject te laten begeleiden door één gezamenlijke mediator bespaart u niet alleen kosten. Voordeel is ook dat u samen meer grip heeft op de uitkomst en grote winst is dat u op een goede manier uit elkaar gaat. Om ook na de scheiding als ouders van uw kind naast elkaar te kunnen zitten bij een diploma-uitreiking is onbetaalbaar. Voor uw kind is dat een groot geschenk.

Ook al heeft u beiden een eigen advocaat, ook dan kunnen wij een rol vervullen als mediator om het proces te begeleiden, want uw advocaat is niet automatisch ook degene die het gehele proces begeleidt als uw partner ook een eigen advocaat heeft.

De mediators van De Mol Mediation zijn bij uitstek gekwalificeerd om u in het gehele echtscheidingstraject te begeleiden, waardoor u veel werk uit handen wordt genomen.

Zakelijke geschillen

Een zakelijk geschil gaat vaak over het leveren van producten of diensten of een voorgenomen samenwerking. Er zijn vrijwel altijd afspraken gemaakt over wat geleverd zal worden, hoe en wanneer dat gebeuren gaat. In enkele bedrijfstakken worden op voorhand boeteclausules opgenomen voor bijvoorbeeld te late levering.

Eén ingrediënt voor een geslaagde overname of samenwerking is echter niet te vatten in een contract: het vertrouwen in dat het goed komt als het anders loopt dan verwacht. Ook de wederzijdse verwachtingen kunnen nog zo goed zijn uitgeschreven, er is altijd een grijs gebied.

Loopt het anders dan verwacht, dan biedt een contract enig houvast over rechten en plichten. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat de afspraken voor één of beide partijen anders worden uitgelegd dan zij vooraf voor ogen hadden. De vertrouwensbalans raakt verstoord. Wanneer in een zakelijk conflict één of beide partijen naar de rechter stapt, wordt in vele gevallen direct de zakelijke relatie die voor het voortbestaan van de onderneming zo belangrijk was, opgeheven. Zeker wanneer familierelaties en zakelijke relaties elkaar overlappen heeft een voortdurend conflict verstrekkende gevolgen.

F.A.Q.

Een mediator zorgt ervoor dat beide belangen behartigd worden waardoor je vaak tot een voor beide partijen acceptabele uitkomst zult komen en er geen jarenlange wrok blijft. Hiermee voorkom je in veel gevallen dat een rechter de keuze voor u maakt. Daarnaast is mediation vaak aanzienlijk goedkoper dan een gang naar de rechter met ieder een eigen advocaat, bij mediation betaalt iedere partij de helft van de mediationkosten.

De mediator kan je altijd helpen met vragen, maar wel in het kader van de mediation tussen twee partijen. Als je eenzijdig advies zoekt dan kan dat niet in een mediation, maar dan moet je kiezen voor een advies rol, die kan nooit samengaan met mediation over hetzelfde geschil. Uiteraard kan ook de adviesrol door ons worden uitgevoerd.

Dat kan om iets te vragen, maar in principe geldt bij mediation dat er geen aparte gesprekken met individuele partijen plaatsvinden, tenzij beide partijen dat willen.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij leggen u dan meer uit over het proces en de verschillende onderdelen die daarbij komen kijken.

Dit verschilt per persoon en per situatie. Neem contact met ons zodat wij u kunnen adviseren over de mogelijk en advies op maat kunnen bieden.