Persoonlijke geschillen

Familiezaken en boedelverdeling

Naast echtscheidingen kunnen mediators van De Mol Mediation u ook ter zijde staan bij andere problemen in de familiesfeer zoals problemen tussen ouder en kind, in de relatie met uw partner of over een erfenis of boedelverdeling, het laatste wat u wenst is een conflict over de nalatenschap van één van uw dierbaren. Het verlies op zich is al moeilijk genoeg. En toch is het zover gekomen. U kunt deze situatie ten goede keren door, samen onze gespecialiseerde familiemediator, aan een door u allen gewenste oplossing te werken.

Consumentenzaken

Als consument veronderstelt u goede afspraken gemaakt te hebben voordat u een dienst of product afneemt. Maar soms is er geen tijd om daar bij stil te staan, bijvoorbeeld bij een plotselinge ziekenhuisopname. Of u acht de afspraken zo vanzelfsprekend dat u er niet aan denkt daar navraag naar te doen.

Als aanbieder kent u uw dienst of het product als geen ander. Voor u is volstrekt duidelijk welke afspraken er gelden. Maar hoe weet u nu of deze vooraf aan de overeenkomst ook zonder enige kanttekening duidelijk zijn bij uw klant of cliënt?

De beeldvorming vooraf aan de overeenkomst is vaak positief. Problemen ontstaan pas wanneer vooraf ogenschijnlijk vanzelfsprekende verwachtingen niet uitkomen.