Kosten

De Mol Mediation hanteert in beginsel een uurtarief. Voor een complete echtscheiding inclusief indiening bij de rechtbank kunt u ook kiezen voor een vast tarief voor de gehele procedure, in de praktijk komt dat uit op circa € 1.500 tot € 2.000 per persoon. Voorafgaand aan de mediation stelt de mediator duidelijk zijn of haar uurtarief en welke werkzaamheden gefactureerd gaan worden aan de orde. Het uurtarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing.

Bij zakelijke mediations werken wij altijd op basis van een uurtarief, te delen door de deelnemende partijen. Dat zakelijke uurtarief bedraagt €195,- exclusief BTW voor normale mediations, bij zeer gecompliceerde situaties kunnen in overleg hogere tarieven worden gehanteerd.

Uiteraard kunt u vooraf vrijblijvend informeren bij en contact leggen met de mediator. Desgevraagd stuurt de mediator u een basispakket met informatie zoals de MfN mediationovereenkomst.

De mediationovereenkomst is, behalve een overeenkomst tussen de partijen dat zij zich zullen inspannen om de kwestie op te lossen, ook een opdrachtverstrekking van cliënten aan de mediator om de mediation te begeleiden. Daarom staat het tarief van de mediator in deze overeenkomst en tekent de mediator deze overeenkomst mee.

De Mol Mediation rekent, behalve bij grote mediations met partijen met meerdere advocaten, geen locatiekosten. Soms wordt gebruik gemaakt van een gehuurde locatie, dat is dan indien er een voorkeur voor een neutrale omgeving is. De mediator zal vooraf aangeven of hij kosten hiervan aan u zal doorberekenen of anders met u overleggen. Wanneer dat voor de mediation geen belemmeringen met zich mee brengt kán de mediation ook bij u thuis of op uw kantoor plaatsvinden, eventueel ook in de avonduren.

De mediator besteeds doorgaans uren aan:

  • gezamenlijke mediationbijeenkomsten
  • uitwerken afspraken van de bijeenkomsten
  • berekenen van alimentatie en/of onderzoek verdeling goederen(bij echtscheidingen)
  • behandeling van uw vragen of wensen per email of telefonisch
  • opstellen van convenant, ouderschapsplan, vaststellingsovereenkomst, enz.

Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling en legt dit dan vast in de mediationovereenkomst.