Als u en uw partner uit elkaar gaan, zal in de meeste gevallen het door ieder opgebouwde pensioen worden verdeeld. Dit geldt overigens alleen als u óf getrouwd bent óf geregistreerd partnerschap heeft. U verdeelt ook alleen het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dat is beschreven in de Wet verevening pensioenrechten. In principe krijgt u de helft van de in de huwelijksperiode opgebouwde pensioenrechten van uzelf en van uw partner.

Wat moet u regelen om het pensioen te verdelen?

Na de scheiding moet aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar, waar u en uw ex-partner pensioen opbouwen of hebben opgebouwd, de scheiding worden gemeld. Deze melding kunnen wij voor u verzorgen door het opsturen van de door u in te vullen formulieren naar de betrokken pensioenuitvoerders.