Uitgangpunt bij echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken is het opstellen van een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die geen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

De onderwerpen in een ouderschapsplan zijn:

  • De rechten en plichten tot en vorm van omgang met de kinderen.
  • De wijze waarop ouders de zorg- en opvoedtaken verdelen.
  • De wijze waarop ouders elkaar informatie verschaffen over hun minderjarige kinderen.
  • De kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de ouders om de ontwikkeling van de band van een minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen.