Wanneer u kinderen heeft dan brengt dat met zich mee dat u de wettelijke verplichting heeft verantwoordelijk te zijn voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als er sprake is van een scheiding dient er een financiële regeling ten behoeve van de kinderen te worden getroffen, dit noemen we kinderalimentatie.

Voor de hoogte van de kinderalimentatie zijn normen vastgesteld (de zogenaamde Tremanormen) die door de rechtbank worden gehanteerd. In overleg kunt u ook zelf afspraken maken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie, alleen dienen wel de wettelijke normen als leidraad genomen te worden. De mediator kan u hierbij helpen. Tevens worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan.

Er geldt een alimentatieplicht totdat de kinderen de 21-jarige leeftijd hebben bereikt. Van de 18-jarige leeftijd zijn de kinderen meerderjarig en geldt dat de kinderalimentatie bestemd is voor het deel dat de kinderen niet zelf (kunnen) verdienen. De alimentatieplichtige zou dan rechtstreeks aan het kind zijn/haar bijdrage moeten overmaken.

Steeds vaker krijgen wij te maken met alimentatie bij samengestelde gezinnen en vooral dan als het wat ingewikkelder is. Recent heeft Maarten de Mol daar nog een artikel over geschreven, zie hier.