Uitgangpunt bij echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken is het opstellen van een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die geen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

De onderwerpen in een ouderschapsplan zijn:

  • De rechten en plichten tot en vorm van omgang met de kinderen.
  • De wijze waarop ouders de zorg- en opvoedtaken verdelen.
  • De wijze waarop ouders elkaar informatie verschaffen over hun minderjarige kinderen.
  • De kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Het ouderschapsplan geeft tevens invulling aan de verplichting van de ouders om de ontwikkeling van de band van een minderjarig kind met de andere ouder te bevorderen.

Kinderalimentatie

Wanneer u kinderen heeft dan brengt dat met zich mee dat u de wettelijke verplichting heeft verantwoordelijk te zijn voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als er sprake is van een scheiding dient er een financiƫle regeling ten behoeve van de kinderen te worden getroffen, dit noemen we kinderalimentatie.

Voor de hoogte van de kinderalimentatie zijn normen vastgesteld (de zogenaamde Tremanormen) die door de rechtbank worden gehanteerd. In overleg kunt u ook zelf afspraken maken omtrent de hoogte van de kinderalimentatie, alleen dienen wel de wettelijke normen als leidraad genomen te worden. De mediator kan u hierbij helpen. Tevens worden deze afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan.

Er geldt een alimentatieplicht totdat de kinderen de 21-jarige leeftijd hebben bereikt. Van de 18-jarige leeftijd zijn de kinderen meerderjarig en geldt dat de kinderalimentatie bestemd is voor het deel dat de kinderen niet zelf (kunnen) verdienen. De alimentatieplichtige zou dan rechtstreeks aan het kind zijn/haar bijdrage moeten overmaken.