Een echtscheidingsconvenant is een document waarbij u en uw partner de afspraken vastleggen die u rondom uw scheiding heeft gemaakt. Het convenant is daarmee als sluitstuk van uw echtscheiding een belangrijk document.

In deze schriftelijke overeenkomst staan uw afspraken op het gebied van verdeling van de huwelijksgemeenschap, kinder- en partneralimentatie, de woning, pensioen en andere vermogensbestanddelen.

Het opstellen van een convenant is belangrijk omdat dit stuk – meestal ongewijzigd – de basis vormt voor de beschikking die de rechter afgeeft. Bovendien zijn de afspraken na bekrachtiging door de rechter, rechtens afdwingbaar.

Uw echtscheidingsmediator zal samen met u het convenant opstellen zodat later geen problemen kunnen ontstaan. Een goede verwoording van de door u gemaakte afspraken is daarom heel belangrijk.