Onze mediators zijn thuis in het vaststellen van de behoefte aan kinderalimentatie en indien nodig partneralimentatie. Enerzijds zijn de wettelijke normen (de zgn. Tremanormen) daarvoor bepalend. Anderzijds houdt de mediator rekening met de specifieke toekomstige wensen en doelen die u ter sprake brengt. Hierdoor wordt een in de praktijk door beide partijen gedragen oplossing gevonden.

Van partneralimentatie is sprake als één van de partners niet in staat is in voldoende mate in het eigen levensonderhoud te voorzien na een scheiding en de andere partner daarvoor dient te zorgen. Partners hebben een zorgplicht ten opzichte van elkaar, tijdens maar ook een periode na het huwelijk.

Ieder jaar op 1 januari worden de alimentaties verhoogd met een wettelijk percentage, dat wordt de indexering genoemd. Op grond van de voorlopige cijfers van het CBS zal voor 2018 dat percentage op 1,5% naar verwachting worden vastgesteld.

Ook voor samenwoners kan er sprake zijn van partneralimentatie echter alleen op vrijwillige basis, dat is dan wel omgeven met de nodige eisen en voorwaarden, zoals nader beschreven in een artikel van mediator Maarten de Mol.