Een zakelijk geschil, ook wel business conflict in het bedrijfsleven, gaat vaak over het leveren van producten of diensten of een voorgenomen samenwerking. Er zijn vrijwel altijd afspraken gemaakt over wat geleverd zal worden, hoe en wanneer dat gebeuren gaat. In enkele bedrijfstakken worden op voorhand boeteclausules opgenomen voor bijvoorbeeld te late levering.

Eén ingrediënt voor een geslaagde overname of samenwerking is echter niet te vatten in een contract: het vertrouwen in dat het goed komt als het anders loopt dan verwacht. Ook de wederzijdse verwachtingen kunnen nog zo goed zijn uitgeschreven, er is altijd een grijs gebied.

Loopt het anders dan verwacht, dan biedt een contract enig houvast over rechten en plichten. Maar in de praktijk komt het regelmatig voor dat de afspraken voor één of beide partijen anders worden uitgelegd dan zij vooraf voor ogen hadden. De vertrouwensbalans raakt verstoord. Wanneer in een zakelijk conflict één of beide partijen naar de rechter stapt, wordt in vele gevallen direct de zakelijke relatie die voor het voortbestaan van de onderneming zo belangrijk was, opgeheven. Zeker wanneer familierelaties en zakelijke relaties elkaar overlappen heeft een voortdurend conflict verstrekkende gevolgen.

Fusie en overname

beleven koper en verkoper vaak vanuit een volstrekt ander perspectief. De koper is mogelijk een jonge starter met vernieuwende plannen en de verkoper is mogelijk een op pensioen aanvarende ervaren ondernemer die zijn levenswerk uit handen gaat geven. Kortom, gezamenlijke belangen zijn er zo op het eerste gezicht niet. Daarbij komt dat wanneer de zakelijke relatie ook nog eens samenvalt met een familieband de bespreking van andere inzichten bijzonder complex kunnen zijn.

De bepaling van de waarde van een bedrijf is een in het oog springend onderwerp. Uiteraard is de verkoopprijs pas een feit wanneer koper en verkoper hierover een contract over opstellen en ondertekenen. Maar wat als de betaling afhankelijk is van rekeningen die langer open blijven staan dan bedoeld? En dan is er de overgangsfase. Wie staat bijvoorbeeld de contacten van lopende opdrachtgevers te woord? Wie begeleidt het personeel wat op zichzelf ook ideeën heeft bij de overname?

Waar een overname gepaard gaat met een korte of lange overgangsfase is een fusie een overgang voor onbepaalde tijd. Essentieel is dus dat nieuwe collega-bestuurders en medewerkers het op de lange termijn met elkaar kunnen vinden en elkaar begrijpen.

Kortom, fusies en overnames zijn geen aangelegenheden waarbij u ‘wel ziet waar het schip strandt’. Door de gespecialiseerde mediator van De Mol Mediation bij het conflict te betrekken kunt u samen veel problemen oplossen en juridische procedures voorkomen.

Gezien de risico’s van misverstanden bij overnames en fusies worden wij ook preventief ingeschakeld.

Overeenkomsten

Het maken van een overeenkomst is het expliciet benoemen van afspraken. Dat kan mondeling maar zeker in een zakelijke omgeving prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

Overeenkomsten worden nageleefd zolang de belangen gelijk of verenigbaar zijn. Zodra echter de belangen meer uiteen gaan lopen en er verschil van inzicht ontstaat, kan de overeenkomst in de ogen van de één weliswaar nog steeds worden uitgevoerd, maar volgens de ander wel op een heel andere manier dan oorspronkelijk bedoeld. Wanneer vervolgens communicatie hierover op zich laat wachten of onduidelijk is ontaardt de situatie in een conflict.

Vervolgens worden mogelijk ook andere afspraken niet meer nageleefd. Behalve dat de relatie op zich schade oploopt, krijgt u te maken met omzetderving, stagnerende productie en juridische kosten.

Of het nu gaat om de aanschaf van een nieuw machine, het ontwerp van een software programma of de verbouwing van uw bedrijfspand, mediators van De Mol Mediation zijn gericht op het herstellen van communicatie en verduidelijken van verwachtingen teneinde de overeenkomst voor u beiden weer aanvaardbaar te maken of op voor u beiden acceptabele wijze te ontbinden.