Over het geheel genomen besteden de meeste mensen het grootste deel van hun tijd uiteindelijk nog altijd thuis. Conflicten in de woonsfeer hebben dan ook vaak meer impact op mensen dan een buitenstaander in eerste instantie denkt. Het gaat dan om ruzie met de buren, een conflict met de verhuurder of binnen de vereniging van Eigenaren.

Over het geheel genomen besteden de meeste mensen het grootste deel van hun tijd uiteindelijk nog altijd thuis. Conflicten in de woonsfeer hebben dan ook vaak meer impact op mensen dan een buitenstaander in eerste instantie denkt. Het gaat dan om ruzie met de buren, een conflict met de verhuurder of binnen de vereniging van Eigenaren.

Burenruzie

Buren, wie in ons land heeft ze niet? Gewild of ongewild, met buren héb je nu eenmaal zaken te delen. Een oprit, een uitzicht, een boom precies op de erfgrens. Het kan dan knap lastig zijn als smaken verschillen, of als u en uw buur elkaar gewoonweg niet liggen. Wanneer u toch graag uw eigen belang wilt behartigen en niet uw buur zijn gang maar wilt laten gaan met bijvoorbeeld een wilde tuin of dolle hond, ontkomt u niet aan een overleg.

Komt u er niet uit dan is Buurtbemiddeling een uitkomst. Vrijwel elke grote gemeente in Nederland heeft hier inmiddels een (gratis) voorziening voor. Vrijwilligers met een korte opleiding komen naar u en de buur toe en voor eenvoudige problemen biedt hun bemiddeling een uitkomst.

Huurzaken

Wat zijn uw rechten en plichten als huurder of verhuurder van een woning of een kamer? Wat zijn de minimale voorwaarden van een tijdelijk huurcontract en wat zijn uw rechten als onderhuurder? Maar ook: Wat te doen als uw woning is gekraakt?

Welke verplichtingen hebben huurders?

De belangrijkste verplichting van de huurder is uiteraard dat hij de huur op tijd moet betalen. Daarnaast zorgt de huurder voor alle kleine reparaties en het kleine onderhoud aan de woning. U kunt hierbij denken aan het schoonmaken van afvoeren, dakgoten, het vervangen van sloten, deurschilden en het jaarlijkse beurtje aan de cv-ketel.

Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. Dit betekent dat als u een woning huurt, dit object ook als woning moet worden gebruikt.

Gevolgen van het niet naleven van verplichtingen door huurder

Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

De verhuurder heeft de primaire verplichting het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder. Dit betekent dat als een woonruimte wordt verhuurd deze ook als zodanig moet kunnen functioneren.

Voor rekening van de verhuurder komt al het groot onderhoud en alle grote reparaties. U moet hier denken aan alle reparaties en al het onderhoud dat de constructies van de gehuurde zaak raakt. Het gaat dus om relatief grote zaken. Buitenschilderwerk, dragende muren, daken, enzovoorts.

Gevolgen van het niet naleven van verplichtingen door verhuurder

Indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot bijvoorbeeld een (tijdelijke) vermindering van de verschuldigde huur.

Verplichting verhuurder en huurder; Opnamestaat van het gehuurde

Het is in beginsel de bedoeling dat bij aanvang van de huurovereenkomst de huurder en de verhuurder samen een opnamestaat van het gehuurde opmaken. Als de huurder en de verhuurder geen opnamestaat bij de aanvang van de huurovereenkomst opmaken, dan wordt de staat waarin de huurder het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst ter beschikking stelt aan de verhuurder geacht de staat te zijn waarin deze het gehuurde ook heeft aanvaard. De bewijslast van eventuele schade ligt in dat geval volledig bij de verhuurder.

Voor 1 augustus 2003 was dit anders geregeld. Met betrekking tot huurovereenkomsten gesloten voor die datum geldt dat als de staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst niet is vastgelegd, de staat van aanvaarding wordt geacht een goede te zijn. De huurder moet in dat geval bewijzen dat het gehuurde werd opgeleverd in dezelfde staat als waarin het werd aanvaard.

Toch een conflict? Het Mediators Network beschikt over deskundige mediators met inhoudelijke kennis van huur en verhuur van onroerende zaken. Neem contact op.