Zolang alles duidelijk is en klopt hebben maar weinig mensen behoefte aan persoonlijk contact met gemeente of rijk over zaken als belastingen, voorzieningen of vergunningen. Aanleiding tot behoefte aan contact is doorgaans een onduidelijkheid, een klacht of een bezwaar.

De omvang van organisaties als gemeenten en rijksoverheid lenen zich er niet op alle fronten voor om de burger per direct met raad, daad, informatie, bevestiging of rectificatie tegemoet te treden. Zorgvuldigheid kost immers tijd. Wachten, aan de andere kant van de lijn, leidt vervolgens soms weer tot onzekerheid of ergernis.

Eenmaal in contact hebben overheidsmedewerker en burger ieder een eigen beeld opgebouwd van de logica achter de kwestie en dat kan flink botsen.

Belastingen

De Belastingdienst is (samen met een organisatie als bijvoorbeeld het Centraal Justitieel Incassobureau) verantwoordelijk voor het inzamelen van de inkomsten van de overheid. Uit deze inkomsten worden algemene voorzieningen betaald, zoals wegen, scholen en bepaalde uitkeringen (bijstand, toeslagen, kinderbijslag). Verder worden veel subsidies voor bijvoorbeeld theatergezelschappen en sportverenigingen uit de algemene middelen betaald.

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”

Maar als een blauwe enveloppe op de mat valt, ervaart menigeen het betalen van belasting als een hinderlijke plicht. Wie zijn weg vindt in alle aanvragen en opgaven zal proberen zo weinig mogelijk te hoeven betalen.

Welke belastingzaken zijn geschikt voor mediation?

Niet alle geschillen zijn geschikt voor mediation. Strafrechtelijke conflicten komen bijvoorbeeld niet voor mediation in aanmerking. Ook als u een principiƫle uitspraak wilt over een puur juridische vraag is mediation niet het meest geschikte middel.

In veel andere gevallen, bijvoorbeeld een geschil dat is ontstaan tijdens een controle, bij een bejegeningsklacht, bij een in de fase van bezwaar ingediend beroepschrift, of een klachtenprocedure, kunnen burger en overheid met tussenkomst van een neutrale onafhankelijke derde, de mediator, aan een oplossing werken.