Ook voor ongehuwd samenwonenden die geen geregistreerd partners zijn is er bij het verbreken van hun samenleving nogal wat te organiseren. Als er kinderen zijn is een ouderschapsplan van belang en verplicht, waarin ook de financiële afspraken over de kinderen moeten worden opgenomen. Ook het verdelen van de goederen en het huis, allemaal zaken die goed geregeld dienen te worden, met name omdat bij een ontbinding van een samenleving vaak geen sprake van een gezamenlijkheid bestaat en ook het verdelen van pensioenen is een zaak waar aandacht voor dient te worden bestaan, want anders dan bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geldt de wet verevening pensioenrechen niet voor ex samenlevers. Wij hebben veel ervaring met het maken van afspraken bij het verbreken van de samenleving.