Het besluit te gaan scheiden gaat vaak gepaard met veel emoties, verdriet en teleurstelling, maar soms ook opluchting. Daarnaast spelen complexe financiële en juridische zaken een rol. Kortom: Er komt heel veel op je af als je nadenkt over scheiden en de gevolgen. Wie blijft er wonen in het ouderlijk huis of moeten beide ouders verhuizen? Hoe werkt co-ouderschap? Hoe wordt alimentatie berekend en hoe stel je een ouderschapsplan op?

Advocaat of mediator?

U kunt er voor kiezen om het hele scheidingstraject te doorlopen met ieder een eigen advocaat die u ieder zelf dient te betalen. Door het hele scheidingstraject te laten begeleiden door één gezamenlijke mediator bespaart u niet alleen kosten. Voordeel is ook dat u samen meer grip heeft op de uitkomst en grote winst is dat u op een goede manier uit elkaar gaat. Om ook na de scheiding als ouders van uw kind naast elkaar te kunnen zitten bij een diploma-uitreiking is onbetaalbaar. Voor uw kind is dat een groot geschenk.

Ook al heeft u beiden een eigen advocaat, ook dan kunnen wij een rol vervullen als mediator om het proces te begeleiden, want uw advocaat is niet automatisch ook degene die het gehele proces begeleidt als uw partner ook een eigen advocaat heeft.

Samenleving ontbinden

Ook voor ongehuwd samenwonenden die geen geregistreerd partners zijn is er bij het verbreken van hun samenleving nogal wat te organiseren. Als er kinderen zijn is een ouderschapsplan van belang en verplicht, waarin ook de financiële afspraken over de kinderen moeten worden opgenomen. Ook het verdelen van de goederen en het huis, allemaal zaken die goed geregeld dienen te worden. Wij hebben veel ervaring met het maken van afspraken bij het verbreken van de samenleving.

Eenzijdig scheidingsadvies

Ook ingeval je besloten hebt om te scheiden en wil weten wat er allemaal bij komt kijken en waar je op moet letten en op wat voor financiële gevolgen je je moet voorbereiden, helpen wij graag met advies. Dat kan ook zijn als je je qua financiële / fiscale kennis achtergesteld voelt bij de andere partij. Of als je wil controleren of een alimentatievoorstel wel redelijk is en voor jou wel voldoende rechtvaardig is. Neem contact op.